กลไกความสำคัญของยีนในการพัฒนาของโรคจิตเภท

ยีนระบบภูมิคุ้มกันก่อนหน้านี้ที่เชื่อมโยงกับโรคจิตเภททำให้เกิดลักษณะทางประสาทและพฤติกรรมของโรคกลไกสำหรับความสำคัญของยีนในการพัฒนาของโรคจิตเภทและอาจเสนอแนวทางใหม่สำหรับการพัฒนาการบำบัดระบบภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าส่วนเสริมน้ำตกได้รับการแสดงก่อนหน้านี้เพื่อเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเภทในการศึกษาความสัมพันธ์ของจีโนมขนาดใหญ่

กลไกที่ตัวแปรดังกล่าวอาจนำไปสู่การเกิดขึ้นของโรคจิตเภทยังไม่ชัดเจนเนื่องจาก C4 ไม่เคยมีการทดลองมากเกินไปในระหว่างการพัฒนาของสมองปกติเป็นที่รู้กันว่าส่วนเสริมนั้นยึดติดกับเส้นประสาทของเซลล์ประสาทและดึงดูดเซลล์ภูมิคุ้มกันในสมอง ซึ่งกลืนวัสดุในกระบวนการเมื่อควบคุมผิดกระบวนการนี้อาจนำไปสู่การเชื่อมต่อที่ผิดปกติในสมอง จุดเด่นของโรคจิตเภทซึ่งทำให้ผู้เขียนถามว่ายีน C4 ที่ทำปฏิกิริยามากเกินไปอาจนำไปสู่การพัฒนาของโรคจิตเภทผ่านการควบคุมผิดพลาด